Teamkracht scan

De TeamKracht scan bestaat uit een online vragenlijst, een digitale visualisatie van uitkomsten en een advies. De scan brengt de kwaliteit en de prestaties die leden binnen hun team ervaren in beeld, ontdekt de sterke en zwakke punten van het team en legt kansen bloot voor team en organisatie.

De organisatiecultuur en mensfactor staan centraal in de Teamkracht scan. Naast leiderschap vormen deze de kritische succesfactoren voor het creëren van werkplezier en goed functionerende teams.

De TeamKracht scan is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over organisatiecultuur. Het is onder andere geïnspireerd op de zes kritische succesfactoren voor groei en gewenste verandering binnen organisaties (Knoster, 1991). Wij hebben daar een zevende factor “Teamkracht” aan toegevoegd. De TeamKracht scan besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen vanuit het perspectief van team en de teamleden:

• Mens (de persoon): welbevinden, behoeften, aansluiting, competenties, ontwikkeling, motivatie
• Cultuur (het team): leiderschap, collegialiteit, openheid, vrijheid, waardering, teamspirit
• Structuur: communicatie, rolverdeling, synergie

De uitkomsten van de scan:

• geven inzicht over de opbouw van de TeamKracht
• geven globaal aan wat het team kan doen om de samenwerking / interactie te verbeteren
• maken inzichtelijk in welke mate individuele teamleden zich op hun gemak voelen in het team
• maken inzichtelijk hoe teamleden de aansturing van het team beleven.

De scan is een moment opname. In het geval jullie de scan regelmatig, bijvoorbeeld 1x per jaar, met elkaar invullen, krijgen jullie inzicht wat jullie bereikt hebben en wat er eventueel nog nodig is voor verbetering .