Voor werkgevers

  • Zoekt u  naar manieren om de productiviteit  te verhogen en het ziekteverzuim te verlagen?
  • Bent u op zoek naar de balans tussen het welzijn van uw medewerkers en uw bedrijfsresultaten?
  • Investeer in uw medewerkers!

CREËREN VAN WERKPLEZIER is onze missie. Individueel, op team- en/of organisatie niveau.

Mensen die met plezier werken leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek.

Wij begeleiden mensen bij het vinden van antwoorden op hun loopbaan- en studievragen, en teams bij het ontwikkelen van hun TeamKracht.

Investeer in mensen

Investeren in medewerkers loont!  Ondernemingen kunnen alleen groeien als mensen groeien. Mensen zijn de motor van de organisatie. Wat zou een onderneming zijn zonder mensen? Zij realiseren uiteindelijk de organisatiedoelen.

Mensen verschillen in eigenschappen, behoeften, drijfveren en ervaringen. Belangrijk is dat mensen de ruimte krijgen die activiteiten te doen, die afgestemd zijn op hun talenten en ambities. Zij dragen optimaal bij aan het organisatieresultaat wanneer zij zo veel mogelijk zichzelf kunnen zijn, activiteiten kunnen doen waarbij ze zich prettig voelen en in een omgeving kunnen werken waar ze zich op hun gemak voelen. Dit geeft hun inspiratie, energie en vitaliteit en draagt bij aan meer werkplezier/welzijn en betere opbrengsten. Zo is er sprake van een win-win situatie.

Weinig of geen werkplezier kan uiteindelijk leiden tot conflicten, negatieve betrokkenheid burn-out of ziekte. Faciliteren van ‘preventieve’ loopbaanbegeleiding is voor een organisatie op termijn economisch voordelig. Het welbevinden van de medewerkers groeit, de resultaten verbeteren en de kosten door ziekte en uitval verminderen.

U kunt investeren in ca 95% gezonde werknemers of veel aandacht besteden aan re-integratie van zieke medewerkers, ca 5% van uw mensen.

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek en wij vertellen u hoe u het rendement van uw arbeidskapitaal verhoogt.

Onze specialismen

  • Stimuleren en activeren van mensen.
  • Persoonlijke ontwikkeling verbinden met de team- en organisatie ontwikkeling.
  • De menselijke waarden, het menselijke kapitaal centraal stellen.
  • Verbinden van mensen en organisatie.
  • Focus op organisatiedoelen en -resultaten.